שלבי ייצור ובניית אב טיפוס

מרעיון למוצר – איך רעיון הופך למוצר מצליח?

התחרות בעולם הפטנטים והיזמות היא גבוהה. ההתקדמות הטכנולוגית המואצת במקביל לדרישה ההולכת וגוברת של צרכנים, גרמו לכך שגם כאשר נהגה רעיון מצוין למוצר, עדיין קיים צורך בליטוש הרעיון ובניהול תהליך הפיכתו למוצר.

פיתוח קונספט ותכנון לפרטים
יש צורך בייצור כמה אופציות אפשריות לפיתוח כנגזרת של כל האינפורמציה שאספנו בשלב הראשון של פיתוח הרעיון. האופציות למימוש הרעיון, יכולות להיות שונות אחת מן השנייה בעיצוב, בחומרים, בממשק המשתמש ובטכנולוגיה. על מנת לבחון מחדש את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות פיתוח – יש לייצר דוגמה ראשונית לכל אחת מהאפשרויות ולבחון אותן כאשר הן "חיות" ולא כסקיצה.
לאחר בחירת הקונספט המתאים לפיתוח – יש צורך בתכנון הנדסי מפורט ומדויק למוצר תוך התמקדות בפן העיצובי, בממשק המשתמש, בטכנולוגיה, בחומרים, בגודל, ובמכניקה.

בניית אב טיפוס
על מנת להפוך את המוצר למוחשי יש לבנות אב טיפוס. אנו ביאיר טק מבצעים מספר בדיקות פנימיות לכל אב טיפוס המיוצר על ידינו ומעבירים אותו ללקוח רק לאחר בדיקות יסודיות אלו.

ייצור
השלב האחרון בתהליך הוא שלב הייצור. שלב זה כולל גם את בניית תבניות המוצר והכנה והתאמת פס הייצור לשלבי בניית המוצר. לשם כך יש לבנות תיק ייצור הכולל קבצי תלת מימד של המוצר הסופי, שרטוט המוצר וחלקיו לרבות הוראות ייצור, מפרט עם כל החלקים המרכיבים את המוצר-BOM והסדר בו יש להרכיב את חלקי המוצר עד לקבלת מוצר מוגמר. אנו מקפידים על מתודולוגיה סדורה במסגרת פיתוח מוצרים הכוללת כמה שלבי תוכן מרכזיים עד לבניית אב טיפוס סופי והכנת תיק מוצר.

דילוג לתוכן